MINISTRO ALOYSIO NUNES FERREIRAO: Itamaraty do século 21